การงานอาชีพ ม 4 (1/2559)

ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2559

1. งาน 1    (15 – 23 พค. 59)  ให้นักเรียนเข้าไปที่ห้องส่งงาน   แล้วสมัครเรียน โดยใช้ code   ต่อไปนี้

   ม. 4/2  code  ที่ใช้   gtbsf7   (หรือ https://edmo.do/j/basrpj)

   ม. 4/3 code  ที่ใช้    8v7h7w    (หรือ https://edmo.do/j/6g9y6y)

ม. 4/4  code  ที่ใช้   nwskbv      (หรือ  https://edmo.do/j/dcf34q)

ห้องส่งงาน  ครูพร   http://www.edmodo.com/

โฆษณา

3 thoughts on “การงานอาชีพ ม 4 (1/2559)

 1. สมาชิกในกลุ่ม 1.ณัฐวุฒน์ บัวทอง 2.จักรพงศ์ ใจกว้าง
  1.ตอบเป็นโปรแกรมประเภทเปรดซีด(spreadsheet)หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่างๆ

 2. 1.ตอบ เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคำนวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
  2.ตอบ โปรแกรมมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ปี 2522ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)
  3.ตอบ มีความสามารถ 3 ด้าน คือ คำนวณ นำเสนองานด้วยกราฟและแผนภูมิ จัดการฐานข้อมูล

 3. สมาชิกในกลุ่ม1.ณัฐวุฒิ บัวทอง2.จักรพงศ์ ใจกว้าง
  1.ตอบ เป็นโปรแกรมประเภทสเปรดชีต (spreadsheet) หรือโปรแกรมตารางทำงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคำนวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
  2.ตอบ โปรแกรมมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ปี 2522ใช้โปรแกรมตารางทำงานชื่อว่า วิสิแคล(VisiCalc) ต่อมาปรับปรุงชื่อว่า ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) ในปี 2525 ในพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า มัลติแพลน (Multiplan) ปี 2526ได้ปรับปรุงโปรแกรมชื่อว่าโลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) เป็นที่นิยมอย่างมาก ออราคิล (Oracle) และต่อมาบริษัทไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบงานวินโดวส์ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ง่ายชื่อว่า ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล (Excel)
  3.ตอบ มีความสามารถ 3 ด้าน คือ คำนวณ นำเสนองานด้วยกราฟและแผนภูมิ จัดการฐานข้อมูล

ส่งความเห็นที่ ภาณุวัฒน์ ขวํญเทพ ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s