การโปรแกรมเบื้องต้น ม 1 (2/57)

เข้าห้องส่งงาน ครูพร  (2/2558)

1. ก่อนที่นักเรียนจะสร้างบัญชี Edmodo นั้น นักเรียนจะต้องมีรหัสที่เรียกว่า Group Code ซึ่งเป็นเลข 6 หลัก จากคุณครู

2. เมื่อนักเรียนมีรหัสดังกล่าวแล้ว จะสามารถเข้าเว็บ Edmodo.com ได้ และคลิกปุ่ม I’m student

3. จากนี้นักเรียนจะสามารถป้อนรหัส Group Code ที่ครูกำหนดให้ แล้วกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน

4.แล้วคลิกปุ่ม Sign up
หมายเหตุ

1. ให้นักเรียนจด รายละเอียดที่นักเรียนป้อนลงในสมุดด้วย

2.  นักเรียนไม่จำเป็นต้องกรอกอีเมล์แอดเดรส ในการสร้างบัญชี Edmodo

3. ต้องใช้ Group Code   ห้องเรียนของนักเรียน ในการสมัครเข้าห้องเรียน (ห้ามใช้ Group Code  ของห้องเรียนอื่นเด็ดขาด)

1. ม. 1  การโปรแกรม ม. 1  เลือกเพิ่มเติม  (ง 20205)  Goup Code  คือ   32r87c

 

คำสั่งพื้นฐาน (ที่นักเรียนจำเป็นต้องใช้)

คำสั่งเพิ่มเติม

เอกสาร สสวท ชุดที่ 1

เอกสาร สสวท ชุดที่ 2

เอกสาร สสวท ชุดที่ 3

เอกสาร สสวท ชุดที่ 4

การใช้ชีวิตในโลกอนาคต 5 – 10 ปีข้างหน้า

แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

1. คุณครูยุพเยาว์ ทรงสบาย   โรงเรียน ท่าเรือ “นิตยา”

2. คุณครูวิภาวี  ดวงจันทร์  โรงเรียนเลยพิทยาคม

โฆษณา

3 thoughts on “การโปรแกรมเบื้องต้น ม 1 (2/57)

ส่งความเห็นที่ วิทยา ทองบัว ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s