การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเรียน การสอน

 
 
ห้องส่งงาน ครูพร http://krupon55.blogspot.com/ 

1. การเขียนโปรแกรมสำหรับ Android

2.  โปรแกรมดีๆ ด้านการศึกษาฟรี! เชิญเลือกชมและดาวน์โหลดได้

4. แผนการสอนของ วพ  http://www.wpp.co.th/Plan%20tayom1.html

ยินดีต้อนรับ นักเรียนทุกคน

ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558
ได้เน้นให้นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยกำหนดให้ 

1. นักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ สร้าง Blog  โดยใช้  www.wordpress.com 

2.  นักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 เรียนรู้ผ่าน www.edmodo.com

3. นักเรียนชั้น ม.6 วิชาการโปรแกรม 1 เรียนรู้ผ่าน ClassStart.org 
ของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. นักเรียน ม. 3 วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  ได้เรียนรู้ ผ่าน บล๊อกครูพร 
บล็อก นักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม. 3 (เพิ่มเติม)อยากให้ดู ฝีมือการตัดต่อหนังสั้นของครูไทยคะ  (26/07/55)
สื่อ Swish Max


 

โฆษณา